U Furtoka święta w górach, święta w Dunajcu

U Furtoka święta w górach, święta w Dunajcu