U Furtoka święta w górach, święta w Dunajcu

święta w górach U Furtoka